Nomineringen är stängd.

Se Kristallen den 27 augusti på TV4 och TV4 Play.